Wyniki wyszukiwania


Wyniki wyszukiwania
Informacja

 

Fotografie 1 - 100 z 2231
Krtki adres tego wyszukania


str. 6 str. 5 str. 4 str. 3 Nastpne

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
966 wicej...

Plik: DD_06_07

Autor:
bodzio

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
966 wicej...

Plik: DD_06_08

Autor:
bodzio

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy przejeda przez wiadukt na ul.Batyckiej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_06_10

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_06_13

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_06_14

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Widok w stron Gdaska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_06_66

Autor:
<^>

Miejscowo: Gdynia wicej...
Stacja/Przystanek: Gdynia Gwna Osobowa wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Widok w stron Wejherowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_06_67

Autor:
<^>

Miejscowo: Gdynia wicej...
Stacja/Przystanek: Gdynia Gwna Osobowa wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Widok w stron Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_02

Autor:
<^>

Miejscowo: Lbork wicej...
Stacja/Przystanek: Lbork wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Widok w stron Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_03

Autor:
<^>

Miejscowo: Lbork wicej...
Stacja/Przystanek: Lbork wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Widok w stron Gdyni.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_04

Autor:
<^>

Miejscowo: Lbork wicej...
Stacja/Przystanek: Lbork wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Stacja Supsk.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_07

Autor:
<^>

Miejscowo: Supsk wicej...
Stacja/Przystanek: Supsk wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM do Gdaska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1683 wicej...

Plik: DD_07_20

Autor:
<^>

Miejscowo: Sopot wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy kieruje si w stron Gdyni.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_21

Autor:
<^>

Miejscowo: Sopot wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy kieruje si w stron Gdaska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
688 wicej...

Plik: DD_07_23

Autor:
<^>

Miejscowo: Sopot wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM zmierza w kierunku Wejherowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_07_34

Autor:
<^>

Miejscowo: Gdynia wicej...
Stacja/Przystanek: Gdynia Gwna Osobowa wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
EZT przyjecha wanie ze Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
690 wicej...

Plik: DD_07_59

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: Ustka wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
EZT odjedzie niedugo do Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
810 wicej...

Plik: DD_07_60

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: Ustka wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
EZT odjedzie niedugo do Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
810 wicej...

Plik: DD_07_61

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: Ustka wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
EZT odjedzie niedugo do Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
810 wicej...

Plik: DD_07_62

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: Ustka wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
EZT odjedzie niedugo do Supska.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
810 wicej...

Plik: DD_07_63

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: Ustka wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Supska mija przejazd.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1223 wicej...

Plik: DD_07_64

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Supska mija przejazd.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1223 wicej...

Plik: DD_07_65

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Supska mija przejazd.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1223 wicej...

Plik: DD_07_66

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Ustki ze Supska za chwil skoczy bieg na stacji docelowej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1266 wicej...

Plik: DD_07_67

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Ustki ze Supska za chwil skoczy bieg na stacji docelowej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1266 wicej...

Plik: DD_07_68

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Ustki ze Supska za chwil skoczy bieg na stacji pocztkowej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1266 wicej...

Plik: DD_07_69

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Ustki ze Supska za chwil skoczy bieg na stacji pocztkowej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1266 wicej...

Plik: DD_07_70

Autor:
<^>

Miejscowo: Ustka wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Dziadowa do Olsztyna zatrzymuje si na przedostatnim przystanku.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1950 wicej...

Plik: DD_07_71

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2006-00-00 (roda) wicej...

 

Opis:
Wiosna, bujna przyroda i pocig osobowy z Elblga do Olsztyna.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_08_15

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2007-00-00 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Wiosna, bujna przyroda i pocig osobowy z Elblga do Olsztyna.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_08_16

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2007-00-00 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy przejeda przez most na rzece ynie.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_08_23

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2007-00-00 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_08_25

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2007-00-00 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Bydgoszczy G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: DD_08_26

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2007-00-00 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Zatorze. Pocig do Iawy.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001183

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-01-29 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Zmodernizowane EZT do Bydgoszczy.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2066 wicej...

Plik: D0001188

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-01-29 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Zmodernizowane EZT do Bydgoszczy.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2064 wicej...

Plik: D0001189

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-01-29 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Iawy zblia si do semafora wjazdowego do Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001190

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-01-29 (wtorek) wicej...

 

Opis:
EZT do Elblga tu po opuszczeniu Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
697 wicej...

Plik: D0001191

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-01-29 (wtorek) wicej...

 

Opis:
EZT do Elblga minie za chwil byy przejazd na ul. Jeziornej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
716 wicej...

Plik: D0001194

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-07 (czwartek) wicej...

 

Opis:
EZT czeka na odjazd do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1100 wicej...

Plik: D0001201

Autor:
<^>

Miejscowo: Gdynia wicej...
Stacja/Przystanek: Gdynia Gwna Osobowa wicej...
Data: 2008-02-09 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM do Gdaska G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001207

Autor:
<^>

Miejscowo: Reda wicej...
Stacja/Przystanek: Reda wicej...
Data: 2008-02-09 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM do Wejherowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1052 wicej...

Plik: D0001208

Autor:
<^>

Miejscowo: Reda wicej...
Stacja/Przystanek: Reda wicej...
Data: 2008-02-09 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM do Wejherowa opuszcza ju perony w Redzie.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1052 wicej...

Plik: D0001209

Autor:
<^>

Miejscowo: Reda wicej...
Stacja/Przystanek: Reda wicej...
Data: 2008-02-09 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga wjeda na peron.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001241

Autor:
<^>

Miejscowo: Gamerki Wielkie wicej...
Stacja/Przystanek: Gamerki Wielkie wicej...
Data: 2008-02-09 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
725 wicej...

Plik: D0001247

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-15 (pitek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Dziadowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1921 wicej...

Plik: D0001250

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-16 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig zoony z EZT z Gdyni do Olsztyna.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001253

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-16 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Iawy. Ale ta lampa si wieci od soca!

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
725 wicej...

Plik: D0001254

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-16 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Dziadowa. Odbijajce si wiato mnie olepio na moment tak samo jak aparat...

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
741 wicej...

Plik: D0001255

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-02-16 (sobota) wicej...

 

Opis:
Wiadukt na ulicy Wojska Polskiego. Pocig osobowy z Bydgoszczy G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2067 wicej...

Plik: D0001265

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-03-29 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Bydgoszczy G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2073 wicej...

Plik: D0001267

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-05 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Bydgoszczy G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2073 wicej...

Plik: D0001268

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-05 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1316 wicej...

Plik: D0001269

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-05 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga na ul. eglarskiej. Soce byo za chmur i wyszo wanie tu przed przejazdem EZT = pech = ,,przejaranie''.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1550 wicej...

Plik: D0001275

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-04-13 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga na przejciu dla pieszych na ul. eglarskiej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1949 wicej...

Plik: D0001277

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-04-16 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Iawy G. sfotografowany przy ul. Sielskiej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001307

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-04-27 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Bydgoszczy G. Gdzie SOK?

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
761 wicej...

Plik: D0001312

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-30 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1936 wicej...

Plik: D0001313

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-30 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1936 wicej...

Plik: D0001314

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-30 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Torunia G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
761 wicej...

Plik: D0001317

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-04-30 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig z Olsztyna G. do Elblga skoczy bieg.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1507 wicej...

Plik: D0001327

Autor:
<^>

Miejscowo: Elblg wicej...
Stacja/Przystanek: Elblg wicej...
Data: 2008-05-01 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga na ul. Batyckiej niedaleko dawnego przejazdu. Zdjcie wykonane aparatem Nikon Coolpix L4.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
963 wicej...

Plik: D0001347

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-04 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Bydgoszczy G. Dajtki.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1277 wicej...

Plik: D0001350

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-15 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Torunia G. zblia si do stacji Naterki. Widoczny semafor wjazdowy.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001356

Autor:
<^>

Miejscowo: Gronity wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-15 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy ,,Motawa'' do Gdyni G. przy ul. Sielskiej

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1615 wicej...

Plik: D0001357

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-15 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga nad jez. bik.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001360

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-21 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga opuszcza stacj Gutkowo.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
672 wicej...

Plik: D0001361

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Gutkowo wicej...
Data: 2008-05-21 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga opuszcza stacj Gutkowo.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
672 wicej...

Plik: D0001362

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-21 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga opuszcza stacj Gutkowo.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
701 wicej...

Plik: D0001363

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-21 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga na ul. Batyckiej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
912 wicej...

Plik: D0001366

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-22 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga minie za chwil wiadukt na ul. Kanarkowej w Gutkowie.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
868 wicej...

Plik: D0001369

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-25 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001370

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-26 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga przejeda przez przejazd na ul. Hozjusza - jeszcze przez kilka dni obsugiwany przez drnika.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1184 wicej...

Plik: D0001373

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-26 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Ostatnie dni przejazdu na ul. Hozjusza. Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1921 wicej...

Plik: D0001375

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-05-28 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga min ju semafor wjazdowy do Gutkowa

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1950 wicej...

Plik: D0001380

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-04 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga mija wanie nieczynn jeszcze przekrelon tarcz ostrzegawcz przejazdow.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001382

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-04 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga tu przed przejazdem na ul. Hozjusza.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1367 wicej...

Plik: D0001386

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-06 (pitek) wicej...

 

Opis:
EZT do Elblga przy ul. eglarskiej.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
923 wicej...

Plik: D0001392

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-10 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Pocig SKM do Gdaska G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1094 wicej...

Plik: D0001395

Autor:
<^>

Miejscowo: Gdynia wicej...
Stacja/Przystanek: Gdynia Gwna Osobowa wicej...
Data: 2008-06-16 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Opniony pocig z Bydgoszczy G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2078 wicej...

Plik: D0001410

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-06-23 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga do Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1184 wicej...

Istnieje komentarz Plik: D0001412

Komentarzy: 1 Ostatni z 2008-10-04

Autor:
<^>

Miejscowo: Morg wicej...
Stacja/Przystanek: Morg Kolonia wicej...
Data: 2008-06-23 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Mijanka dwch pocigw osobowy. Na pierwszym planie pocig do Olsztyna.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1383 wicej...

Plik: D0001413

Autor:
<^>

Miejscowo: Gamerki Wielkie wicej...
Stacja/Przystanek: Gamerki Wielkie wicej...
Data: 2008-06-24 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga do Olsztyna G. na przejedzie niedaleko Dur.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1332 wicej...

Plik: D0001415

Autor:
<^>

Miejscowo: *nieznane* wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-24 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Olsztyna do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Istnieje komentarz Istnieje ocena Plik: D0001416

Komentarzy: 1 Ostatni z 2008-07-04

r: 3,50 z 1 ocen. Suma pkt.: 3,5

Autor:
<^>

Miejscowo: Dury wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-24 (wtorek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga do Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001417

Autor:
<^>

Miejscowo: Dury wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-25 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga do Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001418

Autor:
<^>

Miejscowo: Dury wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-25 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga z Olsztyna.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
716 wicej...

Plik: D0001419

Autor:
<^>

Miejscowo: Dury wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-25 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Olsztyna z Elblga. Widoczny zakad Wipasz.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
857 wicej...

Plik: D0001420

Autor:
<^>

Miejscowo: Morg wicej...
Stacja/Przystanek: Morg wicej...
Data: 2008-06-25 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga do Olsztyna G.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
020 wicej...

Plik: D0001423

Autor:
<^>

Miejscowo: Morg wicej...
Stacja/Przystanek: Morg Kolonia wicej...
Data: 2008-06-26 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Dziadowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
779 wicej...

Plik: D0001424

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-06-26 (czwartek) wicej...

 

Opis:
EZT z Dziadowa dojecha o wasnych siach tylko do Olsztyna Zach. Bieg dokoczy dziki SM 42. Trwa sprzganie.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
779 wicej...

Plik: D0001428

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-06-26 (czwartek) wicej...

 

Opis:
SM 42 prawie jak lokomotywa parowa (spaliny).

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
779 wicej...

Plik: D0001430

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Zachodni wicej...
Data: 2008-06-26 (czwartek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga mija przejazd na ul. Hozjusza. Wida ju przygotowany do wyburzenia budynek drnika przejazdowego na autowatycznym ju przejedzie.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1936 wicej...

Plik: D0001436

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-06-28 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga mija tarcze ostrzegawcz przejazdow przejazdu na ul. Hozjusza. Tarcza ustawiona jest bliej Gutkowa.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1936 wicej...

Plik: D0001440

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-07 (poniedziaek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1521 wicej...

Plik: D0001443

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-09 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
1521 wicej...

Plik: D0001444

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-09 (roda) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga zblia si do przystanku Jonkowo.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001457

Autor:
<^>

Miejscowo: Jonkowo wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-11 (pitek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy do Elblga zblia si do przystanku Jonkowo.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
* wicej...

Plik: D0001458

Autor:
<^>

Miejscowo: Jonkowo wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-11 (pitek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Elblga oczekiwany tak bardzo przez maszynist ET40 ze zdj D0001459 - D0001463.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
739 wicej...

Plik: D0001464

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Gutkowo wicej...
Data: 2008-07-11 (pitek) wicej...

 

Opis:
Pocig osobowy z Bydgoszczy G. tu przed przejazdem w Naterkach.

Seria:
EN57 wicej...
Numer taborowy:
2068 wicej...

Plik: D0001468

Autor:
<^>

Miejscowo: Naterki wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2008-07-12 (sobota) wicej...

 
 

Fotografie 1 - 100 z 2231
Krtki adres tego wyszukania


str. 6 str. 5 str. 4 str. 3 Nastpne


Wyniki wyszukiwania

Ostatnia aktualizacja: 14IX2014 Przewidywana aktualizacja: przed 1VII2016

* * *
© <^> 2006-2015 (2001-2004)

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazw Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kana Ostrdzko-Elblski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstron zaadowano w 1.7469 sekundy.