Wyszukiwarka fotografiiWyszukiwarka fotografii <^>D0002840 D0010023
Cz kolejowa
D0007139 D0005523Dla niecierpliwych i polujcych na ,,nwki sztuki'': [:=)]
Ostatni tydzie | Ostatnie dwa tygodnie | Ostatnie 30 dni

Miejscowo: 
Stacja / Przystanek: 
Data (format: RRRR-MM-DD): 
Fragment opisu fotografii: 

Seria i nr taborowy: 
Data od: 
- -
Data do: 
- -
Sortuj: 
Liczba zdj na stronie: 
 
 
 
 
 
Nazwa zdjcia (format: Dxxxxxxx)(np. D0000001): 
.jpg
 

U W A G A !
Dostpne jest sprawozdanie za rok 2011 (ilo zdj, statystyki). Poprzednie...

WSKAZWKI

Gwiazdka ,,*'' oznacza nr taborowy, ktrego nie dao si ustali. By wywietli zdjcia wszystkie z danej serii naley zostawi pole nr tab. puste. Uwaga: wikszo zdj nie zostaa jeszcze opisana.

Opcje ,,zerowy'' zastpuj konkretn dan i tak istniej nastpujce moliwoci:

Czasem w licie miejscowoci nie ma miejscowoci tylko wystpuje nazwa pastwa; np. Jordania.

Opcja ,,Ostatni tydzie'' i podobne maj zastosowanie jedynie do dat zrobienia zdjcia. Wyjanienie: Zdjcie zrobione dwa tyg. temu nie wywietli si w zaznaczonej opcji ostatni tydzie, bo nie licz si daty wystawienia do galerii, a jedynie daty wykonania zdjcia.

Ograniczeniem jest nieprawidowa obsuga sw koczcych si przecinkiem lub innym znakiem interpunkcyjnym. Niedugo(?) ta niedogodno powinna znikn.

P0000354 DD_04_88
Cz przyrodnicza
Zapraszam na
http://fotokrajobrazy.warmia.pl
nowy projekt przyrodniczy!
P0000172 P0000081Dla niecierpliwych i polujcych na ,,nwki sztuki'': [:=)]
Ostatni tydzie | Ostatnie dwa tygodnie | Ostatnie 30 dni

Miejscowo: 
Okolice:: 
Kategoria: 
Data (format: RRRR-MM-DD): 
Fragment opisu fotografii: 

Data od: 
- -
Data do: 
- -
Tylko zdjcia albumowe: 
Tylko najlepsze zdjcia: 
Tylko miniatury: 
Sortuj: 
Liczba zdj na stronie: 
 
 
 
       
 
 
Nazwa zdjcia (format: Pxxxxxxx)(np. P0000001): 
.jpg
 
 
 
U W A G A !
S ju zdjcia z brakujcych albumw zdj analogowych: Dd_01, Dd_02, Dd_03, Dd_04, Dd_05, Dd_06, Dd_07 oraz Dd_08 z lat 2003-2006.

WSKAZWKI

Wane jest by nie wybiera w kryteriach wyszukiwania razem miejscowoci i okolic poniewa skoczy si to niezwrceniem adnego wyniku.

Przepraszam, e na razie nie jest moliwe uwzgldnienie w wynikach zdj albumowych i najlepszych - prace trwaj.

Ograniczeniem jest nieprawidowa obsuga sw koczcych si przecinkiem lub innym znakiem iterpunkcyjnym. Niestety nie wiem jak to rozwiza wic przez dugi czas problem ten nie zostanie usunity. :(


Wyszukiwarka fotografii

Ostatnia aktualizacja: 14IX2014 Przewidywana aktualizacja: przed 1VII2016

* * *
© <^> 2006-2015 (2001-2004)

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazw Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kana Ostrdzko-Elblski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstron zaadowano w 0.0626 sekundy.