Wyniki wyszukiwania


Wyniki wyszukiwania
Informacja

 

Fotografie 1 - 30 z 30
Krtki adres tego wyszukania


 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008302

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008303

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008304

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008305

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008306

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Pojezierze z Biaegostoku do Gdyni G. przejeda przez obrzea Eku i za chwil przetnie DW656 w miejscowoci Siedliska. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008307

Autor:
<^>

Miejscowo: Ek wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-06-27 (sobota) wicej...

 

Opis:
Nurek z pocigiem EIC Jantar z Warszawy Zach. do Helu niedawno opuci stacj Reda i jest do blisko przejazdu na ul. Puckiej.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0008417

Autor:
<^>

Miejscowo: Reda wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-07-18 (sobota) wicej...

 

Opis:
Nurek z pocigiem EIC Jantar z Warszawy Zach. do Helu niedawno opuci stacj Reda i jest do blisko przejazdu na ul. Puckiej. Ujcie drugie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0008418

Autor:
<^>

Miejscowo: Reda wicej...
Stacja/Przystanek: *pomidzy* wicej...
Data: 2015-07-18 (sobota) wicej...

 

Opis:
Nurek w towarzystwie Kiosku odpoczywa sobie po pracy.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
026-3 wicej...

Plik: D0008971

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-01-30 (sobota) wicej...

 

Opis:
TLK Mamry z Biaegostoku do Wrocawia G. jedzie przelotem przez stacj.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Istnieje komentarz Plik: D0009209

Komentarzy: 1 Ostatni z 2016-06-27

Autor:
<^>

Miejscowo: Osowiec wicej...
Stacja/Przystanek: Osowiec wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Po lewej pocig TLK Hacza z Suwak do Krakowa G., a po prawej powoli do wyruszenia w dalsz drog przygotowuje si TLK Wigry z Warszawy Zach. do Suwak.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009250

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Wigry z Warszawy Zach. do Suwak. Widok w stron Szepietowa i Starosielc.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009251

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Dalej pocig TLK Hacza z Suwak do Krakowa G., a bliej do wyruszenia w dalsz drog przygotowuje si TLK Wigry z Warszawy Zach. do Suwak.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009252

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Wigry z Warszawy Zach. do Suwak. Widok w stron Szepietowa i Starosielc.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009253

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Dalej pocig TLK Hacza z Suwak do Krakowa G., a bliej do wyruszenia w dalsz drog przygotowuje si TLK Wigry z Warszawy Zach. do Suwak.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009254

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Hacza z Suwak do Krakowa G. wanie odjeda, a par minut na odjazd w dalsz drog poczeka pocig Wigry z Warszawy Zach. do Suwak.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
025-5 wicej...

Plik: D0009255

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris gotowy do odjazdu. Ale za nim to nastpi minie jeszcze sporo czasu.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009266

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009267

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009268

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009269

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009272

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009273

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009274

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Polaris do Szczecina G. stoi na stacji pocztkowej. Kolejne ujcie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009275

Autor:
<^>

Miejscowo: Biaystok wicej...
Stacja/Przystanek: Biaystok wicej...
Data: 2016-05-01 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku niedugo odjedzie w dalsz drog, po zmianie lokomotywy na t oto na zdjciu.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009453

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-07-03 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Pocig TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku niedugo odjedzie w dalsz drog, po zmianie lokomotywy na t oto na zdjciu.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
037-0 wicej...

Plik: D0009455

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-07-03 (niedziela) wicej...

 

Opis:
Czeska lokomotywa za moment podjedzie pod skad pocigu TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
028-9 wicej...

Plik: D0010226

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-10-08 (sobota) wicej...

 

Opis:
Czeska lokomotywa za moment podjedzie pod skad pocigu TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku. Ujcie drugie.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
028-9 wicej...

Plik: D0010227

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-10-08 (sobota) wicej...

 

Opis:
Czeska lokomotywa w trakcie podpinania pod skad pocigu TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku. Prosz spojrze, e teraz biae wiata s w innym miejscu w stosunku do pozycji z poprzednich uj.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
028-9 wicej...

Istnieje komentarz Plik: D0010228

Komentarzy: 1 Ostatni z 2016-10-09

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-10-08 (sobota) wicej...

 

Opis:
Czeska lokomotywa w trakcie podpinania pod skad pocigu TLK Mamry z Wrocawia G. do Biaegostoku. Prosz spojrze, e teraz biae wiata s w innym miejscu w stosunku do pozycji z poprzednich uj.

Seria:
754 wicej...
Numer taborowy:
028-9 wicej...

Plik: D0010229

Autor:
<^>

Miejscowo: Olsztyn wicej...
Stacja/Przystanek: Olsztyn Gwny wicej...
Data: 2016-10-08 (sobota) wicej...

 
 

Fotografie 1 - 30 z 30
Krtki adres tego wyszukania


 


Wyniki wyszukiwania

Ostatnia aktualizacja: 14IX2014 Przewidywana aktualizacja: przed 1VII2016

* * *
© <^> 2006-2015 (2001-2004)

Projekt i wykonanie: DrezynSoft


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazw Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kana Ostrdzko-Elblski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstron zaadowano w 0.0193 sekundy.