Podstrona Główna / GaleriaGALERIA <^>
Kolej/Natura
Umowa licencyjna
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Wszystkie zamieszczone fotografie na niniejszej płycie CD/ witrynie internetowej są własnością <^>, chyba że fotografia jest wykonana przez kogoś innego. W takim wypadku, taka fotografia należy do jej autora i na jego żądanie musi mu zostać zwrócona lub/ i usunięta z galerii.
  2. Twórca niniejszej płyty CD/ witrynie internetowej nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku kopiowania zawartości tejże płyty CD/ witryny internetowej jak również dalszego używania plików zarówno na nośniku jak i dysku twardym komputera PC lub jakiejkolwiek innej maszyny cyfrowej.
  3. Kopiowanie niniejszej płyty CD/ witryny internetowej nie jest zabronione pod warunkiem, że Kopiujący:
   1. nie robi tego w celach zarobkowych niezależnie od tego czy ewentualne korzyści materialne Kopiujący będzie zdobywał w czasie kopiowania czy też dalszym, nie określonym terminie.
   2. Nie przetwarza zgromadzonych na niniejszej płycie CD/ witrynie fotografii w żaden z poniższych sposobów, czyli:
    1. nie skanuje po uprzednim wydrukowaniu;
    2. nie konwertuje do innych formatów;
    3. nie konwertuje do tego samego formatu ze zmienionymi opcjami czy też parametrami lub też niezmienionymi;
    4. nie przetwarza w jakikolwiek inny sposób cyfrowy lub analogowy poza drukowaniem i robieniem odbitek jednak bez możliwości późniejszego skanowania;
    5. nie zmienia nazw plików.
   3. Nie publikuje znajdujących się na tej płycie CD/ witrynie internetowej fotografii niezależnie od tego czy czerpie z tego korzyści materialne, czy też nie.
    1. Wszelkie publikacje fotografii z tej płyty CD/ witryny internetowej są możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy zastanie na taką publikację, udzielona zgoda w formie pisemnej, wydana przez autora. W każdym innym przypadku będzie to postępowanie nielegalne i podlegać będzie karze przewidzianej w ustawie o prawie autorskim.
  4. Twórca niniejszej płyty CD/ witryny internetowej zastrzega sobie prawo do błędów odnośnie podania:
   1. roku;
   2. opisu;
   3. miejscowości.
  5. Autor niniejszej płyty CD/ witryny internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie licencyjnej także bez uprzedniego poinformowania.
 2. Postanowienia co do fotografii.
  1. Fotografie analogowe.
   1. Fotografie są poukładane w albumach poczynając od numeru 01 po 100 (lub nieco mniej) w jednym albumie. Natomiast zdjęcia w konkretnym albumie od numeru 00 do 99.
   2. Istnieje album o numerze 00 - zawiera on zdjęcia archiwalne oraz zdjęcia podarowane autorowi.
   3. Pierwsza seria albumów jest rozpoznawalna po znaku podkreślenia ,,_''.
   4. Początkowo fotografie nie będą zindeksowane.
   5. Autor stara się, by w każdym albumie zdjęcia poukładane były chronologicznie, jednak zastrzega się, że mogą się zdarzyć odstępstwa od tej reguły.
   6. Wszystkie fotografie są zapisywane w formacie JEPG (Joint Photographic Expert Group) [format duży] o rozszerzeniu *.jpg i miniatury w tymże samym formacie lecz ze zmienioną jakością, a fotografie do druku w formacie PNG (Portable Network Graphics) w stopniu kompresji ustawionym na 9.
   7. Wszystkie zdjęcia zrobione zostały aparatem analogowym, stąd każda fotografia została zeskanowana w 400 dpi (punktów na cal) a później zapisana w/w formatach. Zdarzają się jednak wyjątki.
   8. Pełny zapis chronologii fotografii dostępny jest w skanach indeksów z laboratorium fotograficznego poukładanych kolejno, jednak bez podawania daty zrobienia zdjęcia lecz z datą wywołania.
   9. Autor nie ma obowiązku uzupełniać galerii systematycznie. Każde uzupełnienie następuje całkowicie przypadkowo i nie jest uregulowane żadnymi narzuconymi terminami.
  2. Fotografie cyfrowe.
   1. Poniższe ustalenia tyczą się fotografii kolejowych i natury.
   2. Fotografie są numerowane od nazwy D0000001.
   3. Kolejność jest podyktowana tylko i wyłącznie chronologią. Najnowsze zdjęcia mają wyższe numery i jeszcze przez co najmniej rok kolejność wyświetlanych zdjęć będzie zmieniana jedynie przez filtrowanie wyników dzięki zapytaniom.
   4. Wszystkie fotografie są zapisywane w formacie JEPG (Joint Photographic Expert Group) [format duży] o rozszerzeniu *.jpg (jakość 80%) i miniatury w tymże samym formacie lecz ze zmienioną jakością (75%), a fotografie do druku w formacie PNG (Portable Network Graphics) w stopniu kompresji ustawionym na 9.
   5. Wszystkie zdjęcia zrobione zostały aparatem cyfrowym, stąd rozdzielczość każdej fotografii została zmniejszona do rozmiarów 800x600 pikseli, a jej miniatura do 120x90 pikseli ze zmniejszeniem jakości jw.
   6. Autor nie ma obowiązku uzupełniać galerii systematycznie. Każde uzupełnienie następuje całkowicie przypadkowo i nie jest uregulowane żadnymi narzuconymi terminami.
 3. Podziękowania.
  1. Dla Irfana Skiljana, który jest twórcą genialnego programu do szeroko pojętego zarządzania fotografiami IrfanView, który to program przyczynił się do przygotowania, a przede wszystkim do niemalże automatyzacji procesu skanowania fotografii.
  2. Dla Pierre-e Gougeleta, który jest twórcą XnView, dzięki któremu dokanełem dodania tekstu do fotografii, a także konwersji na format *.jpg z *.png i wielu innych rzeczy, których nie wymieniłem, a bez których Ty, nie mógłbyś być na tej galerii.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Autor zakłada, że osoba wchodząca do galerii fotografii <^> zapoznała się z treścią powyższej umowy i świadomie bierze na siebie obowiązek przestrzegania tejże umowy.

WYSZUKIWARKAPodstrona Główna / Galeria