Podstrona GłównaPOCIĄGI TOWAROWE W OLSZTYNIE

Witam w tym dziale i zapraszam do zapoznania się z pomocnymi wskazówkami poniżej.

Klikając za pierwszym razem link należy nacisnąć myszą przycisk ,,Akceptuj'' na okienku ostrzegającym o zabezpieczeniach. Następnie kliknąć przycisk ,,Pokaż ponownie trasy katalogowe'' po czym wybrać rozkład jazdy i kliknąć przycisk ,,Zatwierdź''. Kiedy wszystkie trasy zostaną wyświetlone trzeba wrócić ponownie do tej podstrony, którą teraz oglądasz i już bez przeszkód można sprawdzać połączenia pociągów towarowych.

Trasy po prawej posortowane są według godzin (Godziny przyjazdu/odjazdu z Olsztyna Głównego), po prawej według tras(?) Pytania? Tak to zostało wygenerowane przez Operę... Każdy taki sam link powtarza się dwa razy.

Według czasu

Według trasy (a może nie :) zawsze jest lewa strona...)

00.35 OLSZTYN GŁÓWNY-IŁAWA GŁÓWNA
01.15 Barczewo-OLSZTYN GŁÓWNY
01.20 OLSZTYN GŁÓWNY-Korsze Towar.
01.55 Police Chemia-OLSZTYN GŁÓWNY
02.15 OLSZTYN GŁÓWNY-Ożarów Cem.
02.50 MAŁDYTY-OLSZTYN GŁÓWNY
03.25 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztynek
04.05 OLSZTYN GŁÓWNY-Spychowo
04.50 Płock Trzepowo-GUTKOWO
05.50 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
05.52 Olsztynek-OLSZTYN GŁÓWNY
06.35 OLSZTYN GŁÓWNY-Mrągowo
06.50 OLSZTYN GŁÓWNY-Mrągowo
07.25 OLSZTYN GŁÓWNY-Barczewo
07.30 OLSZTYN GŁÓWNY-SZCZYTNO
07.50 Gdynia Port GPF-GUTKOWO
08.10 OLSZTYN GŁÓWNY-Pieniężno
08.35 OLSZTYN GŁÓWNY-MAŁDYTY
08.50 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztyn Kortowo
09.40 OLSZTYN GŁÓWNY-Spychowo
09.50 OLSZTYN GŁÓWNY-GUTKOWO
10.00 Olsztyn Kortowo-OLSZTYN GŁÓWNY
10.30 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztynek
10.45 OLSZTYN GŁÓWNY-Dobre Miasto
11.20 GUTKOWO-OLSZTYN GŁÓWNY
11.30 OLSZTYN GŁÓWNY-Marcinkowo
11.37 GUTKOWO-Gdynia Port GPA
13.15 Rybnik Tow RTB12-OLSZTYN GŁÓWNY
13.28 OLSZTYN GŁÓWNY-Korsze Towar.
13.30 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
13.30 Spychowo-OLSZTYN GŁÓWNY
13.35 Olsztynek-OLSZTYN GŁÓWNY
14.40 SZCZYTNO-OLSZTYN GŁÓWNY
15.33 MAŁDYTY-OLSZTYN GŁÓWNY
15.40 Marcinkowo-OLSZTYN GŁÓWNY
15.40 Mrągowo-OLSZTYN GŁÓWNY
16.00 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
16.05 OLSZTYN GŁÓWNY-INOWR.RĄBINEK
16.24 Pieniężno-OLSZTYN GŁÓWNY
17.20 GUTKOWO-Płock Trzepowo
17.50 BRANIEWO-OLSZTYN GŁÓWNY
18.00 Korsze Towar.-OLSZTYN GŁÓWNY
18.10 Spychowo-OLSZTYN GŁÓWNY
19.13 Dobre Miasto-OLSZTYN GŁÓWNY
19.15 OLSZTYN GŁÓWNY-MAŁDYTY
20.26 Mrągowo-OLSZTYN GŁÓWNY
20.35 OLSZTYN GŁÓWNY-GNIEZNO
21.35 OLSZTYN GŁÓWNY-BRANIEWO
21.40 IŁAWA GŁÓWNA-OLSZTYN GŁÓWNY
22.00 Korsze Towar.-OLSZTYN GŁÓWNY
22.55 OLSZTYN GŁÓWNY-KŁODZKO GŁÓWNE
23.15 GUTKOWO-Gdynia Port GPF
23.40 OLSZTYN GŁÓWNY- SZCZ.PORT CENTR.

17.20 GUTKOWO-Płock Trzepowo
11.37 GUTKOWO-Gdynia Port GPA
04.50 Płock Trzepowo-GUTKOWO
07.50 Gdynia Port GPF-GUTKOWO
23.15 GUTKOWO-Gdynia Port GPF
13.30 Spychowo-OLSZTYN GŁÓWNY
18.10 Spychowo-OLSZTYN GŁÓWNY
01.55 Police Chemia-OLSZTYN GŁÓWNY
20.35 OLSZTYN GŁÓWNY-GNIEZNO
20.26 Mrągowo-OLSZTYN GŁÓWNY
22.55 OLSZTYN GŁÓWNY-KŁODZKO GŁÓWNE
23.40 OLSZTYN GŁÓWNY- SZCZ.PORT CENTR.
02.15 OLSZTYN GŁÓWNY-Ożarów Cem.
14.40 SZCZYTNO-OLSZTYN GŁÓWNY
10.00 Olsztyn Kortowo-OLSZTYN GŁÓWNY
13.15 Rybnik Tow RTB12-OLSZTYN GŁÓWNY
01.15 Barczewo-OLSZTYN GŁÓWNY
17.50 BRANIEWO-OLSZTYN GŁÓWNY
19.13 Dobre Miasto-OLSZTYN GŁÓWNY
11.20 GUTKOWO-OLSZTYN GŁÓWNY
21.40 IŁAWA GŁÓWNA-OLSZTYN GŁÓWNY
13.30 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
05.50 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
16.00 Inowrocław Tow.-OLSZTYN GŁÓWNY
18.00 Korsze Towar.-OLSZTYN GŁÓWNY
22.00 Korsze Towar.-OLSZTYN GŁÓWNY
15.33 MAŁDYTY-OLSZTYN GŁÓWNY
02.50 MAŁDYTY-OLSZTYN GŁÓWNY
15.40 Marcinkowo-OLSZTYN GŁÓWNY
15.40 Mrągowo-OLSZTYN GŁÓWNY
08.50 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztyn Kortowo
08.10 OLSZTYN GŁÓWNY-Pieniężno
08.35 OLSZTYN GŁÓWNY-MAŁDYTY
19.15 OLSZTYN GŁÓWNY-MAŁDYTY
00.35 OLSZTYN GŁÓWNY-IŁAWA GŁÓWNA
04.05 OLSZTYN GŁÓWNY-Spychowo
07.30 OLSZTYN GŁÓWNY-SZCZYTNO
01.20 OLSZTYN GŁÓWNY-Korsze Towar.
06.50 OLSZTYN GŁÓWNY-Mrągowo
13.28 OLSZTYN GŁÓWNY-Korsze Towar.
11.30 OLSZTYN GŁÓWNY-Marcinkowo
06.35 OLSZTYN GŁÓWNY-Mrągowo
09.50 OLSZTYN GŁÓWNY-GUTKOWO
09.40 OLSZTYN GŁÓWNY-Spychowo
10.30 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztynek
16.05 OLSZTYN GŁÓWNY-INOWR.RĄBINEK
07.25 OLSZTYN GŁÓWNY-Barczewo
10.45 OLSZTYN GŁÓWNY-Dobre Miasto
03.25 OLSZTYN GŁÓWNY-Olsztynek
21.35 OLSZTYN GŁÓWNY-BRANIEWO
05.52 Olsztynek-OLSZTYN GŁÓWNY
13.35 Olsztynek-OLSZTYN GŁÓWNY
16.24 Pieniężno-OLSZTYN GŁÓWNYPodstrona Główna