Podstrona Główna / GaleriaGALERIA <^>
Filmy kolejowe
Umowa licencyjna
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Wszystkie zamieszczone filmy (klipy) na niniejszej płycie CD/ witrynie internetowej są własnością <^>, chyba że film (klip) jest wykonany przez kogoś innego. W takim wypadku, taki film (klip) należy do jego autora i na jego żądanie musi mu zostać zwrócony lub/ i usunięty z galerii.
  2. Twórca niniejszej płyty CD/ witrynie internetowej nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku kopiowania zawartości tejże płyty CD/ witryny internetowej jak również dalszego używania plików zarówno na nośniku jak i dysku twardym komputera PC lub jakiejkolwiek innej maszyny cyfrowej.
  3. Kopiowanie niniejszej płyty CD/ witryny internetowej nie jest zabronione pod warunkiem, że Kopiujący:
   1. Nie robi tego w celach zarobkowych niezależnie od tego czy ewentualne korzyści materialne Kopiujący będzie zdobywał w czasie kopiowania czy też dalszym, nie określonym terminie.
   2. Nie przetwarza zgromadzonych na niniejszej płycie CD/ witrynie filmów (klipów) w żaden z poniższych sposobów, czyli:
    1. nie konwertuje do innych formatów;
    2. nie konwertuje do tego samego formatu ze zmienionymi opcjami czy też parametrami lub też niezmienionymi;
    3. nie przetwarza w jakikolwiek inny sposób cyfrowy lub analogowy poza nagrywaniem na płyty CD/ DVD w celu przeglądania zawartości na stacjonarnych lub przenośnych odtwarzaczach plików multimedialnych;
    4. nie zmienia nazw plików.
   3. Nie publikuje znajdujących się na tej płycie CD/ witrynie internetowej filmów (klipów) niezależnie od tego czy czerpie z tego korzyści materialne, czy też nie.
    1. Wszelkie publikacje filmów (klipów) z tej płyty CD/ witryny internetowej są możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy zastanie na taką publikację, udzielona zgoda w formie pisemnej, wydana przez autora. W każdym innym przypadku będzie to postępowanie nielegalne i podlegać będzie karze przewidzianej w ustawie o prawie autorskim.
  4. Twórca niniejszej płyty CD/ witryny internetowej zastrzega sobie prawo do błędów odnośnie podania:
   1. Roku;
   2. Opisu;
   3. Wielkości (w kB lub w MB);
   4. Czasu trwania.
  5. Autor niniejszej płyty CD/ witryny internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie licencyjnej także bez uprzedniego poinformowania.
 2. Postanowienia co do filmów (klipów).
  1. Symbol ,,_'' oznacza kolej w rzeczywistości, symbol ,,-'' kolej na makiecie.
  2. Autor stara się, by w każdym albumie filmy (klipy) poukładane były chronologicznie, jednak zastrzega się, że mogą się zdarzyć odstępstwa od tej reguły.
  3. Wszystkie filmy (klipy) (autorstwa <^>) zrobione zostały kamerą cyfrową, stąd każdy film (klip) został zapisany w n/w formatach z formatu wyjściowego, czyli DV.
  4. Wszystkie filmy (klipy) są zapisywane w formacie AVI (Audio Video Interleave) o rozszerzeniu *.avi (wymiary: 360x288 pikseli, kompresor wideo: DX50, jakość: 720kb/s, kompresor dźwięku MP3 (Fraunhofer), jakość:96 kb/s co daje łącznie 102 kB/s potoku danych). Miniatury są zapisywane w formacie JEPG (Joint Photographic Expert Group) o rozszerzeniu *.jpg lecz ze zmienioną jakością (85%) i rozdzielczością 94x77 pikseli. Powyższe dane tyczą się filmów umieszczonych w usłudze SkyDrive!
  5. Autor nie ma obowiązku uzupełniać galerii systematycznie. Każde uzupełnienie następuje całkowicie przypadkowo i nie jest uregulowane żadnymi narzuconymi terminami.
 3. Podziękowania.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. Autor zakłada, że osoba wchodząca do galerii filmów (klipów) <^> zapoznała się z treścią powyższej umowy i świadomie bierze na siebie obowiązek przestrzegania tejże umowy.

WYSZUKIWARKAPodstrona Główna / Galeria